Toppbanner ny medbg ver1 1 2015

Att vara funktionär

Att vara funktionär

Behövs några förkunskaper?

Som mängdfunktionär behöver du ofta inga förkunskap utan du kommer att ledas av en kunnig huvudfunktionär i din funktionärssyssla som kommer ge dig fullständiga anvisningar.

Hur anmäler jag mig som funktionär?

Du anmäler dig via vår webbaserade funktionärsanmälan eller till anmalan@ifkvaxjo.se.

Får jag någon förtäring under arrangemanget?

Vi har alltid funktionärsfika på plats av varierande slag, beroende av arrangemang. Ibland lite matigare, ibland lite lättare.

Jag har anmält mig som funktionär men har fått förhinder, vad gör jag?

Om du fått förhinder så måste du ordna en aktuell ersättare som kan ta över din roll och maila detta till anmalan@ifkvaxjo.se.

Vad gör jag om jag vid ett flerdagarsarrangemang fått förhinder och vill byta mellan dagarna?

Om du vill byta dag så gäller här samma sak som när du avanmäler dig; du måste ordna med en ersättare den dagen som du byter ifrån samt medla ändringen till anmalan@ifkvaxjo.se.

Md igm startlista logga
Md 01 logga ifk v xj
Bli medlem i IFK Växjö
Md webp.net gifmaker
Md vaxjoloppet logo jan2015
Md varruset logo 2017
Md traningslager tka
Md md oppentraning2015
Md 2019klubben logo 1
Md kampenmot 2
Md vardegrund12 1
Md dopad ver1
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub