Toppbanner ny medbg ver1 1 2015

Funktionärspolicy


IFK Växjös Funktionärspolicy

Allas insats är lika viktig!

Alla behövs och friidrott är inte svårt. Likväl som det behövs en utbildad
starter så behövs det hjälp med kaffekokning och krattning av
längdhoppsgropen.

Hur ofta måste jag ställa upp?

Arbetsinsatsen rör sig om 3-4 heldagar per förälder och år. I gengäld så har
vi ytterst begränsade åtaganden i form av t.ex lott-, kak- eller klädförsäljning.

Tävlingsschema.

Här på vår hemsida finns aktuellt tävlingsschema över våra framtida
tävlingar och evenemang.

I god tid.

I god tid läggs det ut information här om vilka föräldrar och andra eldsjälar
som ska vara grenledare/funktionär på resp. arrangemang. Vad vi inte kan
däremot är att lägga ut ett tidsschema i god tid mellan vilka klockslag
du ska vara på plats, detta beror på att tidschema för tävlingen/evenemanget
sätts alltid dagarna precis innan det äger rum.

En vecka före.

En vecka före utsatt tävling/evenemang får alla involverad ett mail som
påminnelse om kommande veckas engagemang.

Kan man inte ställa upp?

Kan man inte ställa upp som funktionär, är det upp till ens eget ansvar att byta
funktionärsuppdrag med någon annan förälder eller aktiv och att meddela detta
till grenledaren och den egna gruppens funktionärsansvariga.

Varje grenledare.

Varje grenledare/funktionärsansvarig i resp. grupp får en fullständig funktionärslista
för sin grupp med namn, telnr, mobilnr och e-post så att grenledaren i god tid kan
kontrollera uppslutningen inför arrangemanget.

Funktionärsansvarig.

I varje träningsgrupp finns en funktionärsansvarig. Denna person är
behjälplig i grupperna med information om framtida funktionärsutbildningar,
samt att han/hon koordinerar funktionärerna efter deras eventuella
önskemål.

Funktionärsutbildning varje höst.

Varje höst arrangerar vi grundläggande utbildning under lättsamt trevliga
former. Friidrott ska vara kul för alla!

Md va xjo loppet funktion rslista
Md 01 logga ifk v xj
Bli medlem i IFK Växjö
Md webp.net gifmaker
Md vaxjoloppet logo jan2015
Md varruset logo 2017
Md traningslager tka
Md md oppentraning2015
Md 2019klubben logo 1
Md kampenmot 2
Md vardegrund12 1
Md dopad ver1
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub