Toppbanner ny medbg ver1 1 2015

GDPR

Md v xj segrar 0678

Plan för IFK Växjös personuppgiftshantering. (org.nr 829500-1393)

IFK Växjö har beslutat om följande för att följa reglerna om GDPR.

Uppgifterna i våra register hanteras av kansliet genom Mikaela Wieslander Mayer, Fredrik Ahlström och Jan Sandberg.

I varje träningsgrupp finns en administratör som för närvaro för den specifika träningsgruppen.

Följande register finns, och dess användning:

 • IdrottOnline (digitalt). Registret innehåller namn, personnummer, adress, betalningsdatum för medlems- och träningsavgift samt eventuell telefon, mobil och epost. En administratör i varje träningsgrupp ser till att föra närvaron. Användning: Bidragsansökan skickas in till RF och Växjö Kommun genom sammanställd närvaro. Vi använder registret för att föra in betalningsdatum för föreningens medlems- och träningsavgifter. Registret används också för att skicka ut information om betalning av våra avgifter. Endast kansliet kommer åt dessa uppgifter.
 • Tränar/ledarregister (digitalt). Registret innefattar träningsgrupp, namn och epost. Användning: För att veta vilka tränare/ledare vi har i föreningen. Och för att skicka rätt information till rätt träningsgrupp. Endast kansliet kommer åt dessa uppgifter.
 • Förteckning över Klubbrekord och bästalistor (digitalt och papper). Användning: Historiska dokument som finns på hemsidan och i Verksamhetsberättelse.
 • Hantering av utdrag ur belastningsregistret (papper). Användning: Enligt beslut från Växjö Kommun så ska samtliga tränare uppvisa detta. Kansliet för ett enkelt register som innehåller namn och "godkänd". Registret förvaras i en pärm som är inlåst.

Laglig grund för personuppgiftshantering

 • Avtal. Genom medlemskap godkänner man sin närvaro i medlemsregistret.
 • Uppgifter av allmänt intresse. Genom medverkan i en tävling så ger man sitt godkännande för att kunna föra statistik över rekord och resultat.
 • Myndighetsutövning. Genom närvarorapportering så får vi del av bidrag från stat och kommun.
 • Intresseavvägning. Genom att delta på tävlingar och träningar så ger man sitt samtycke att medverka på bilder och texter. IFK Växjö är mycket restriktiva till att genom bilder och text visa aktiva under 14 år.

Information till registrerade, utdrag och önskemål om radering m.m.

 • Detta dokument kommer att finnas på hemsidan: www.ifkvaxjo.se. Det kommer också att mejlas ut till varje registrerad. Vid kommande betalningar av avgift så kommer det också att meddelas. Medlemmar har själv möjlighet att se sina egna uppgifter på Idrotten Online.
 • Medlemmar kan skriftligt begära att få utdrag ur föreningens register.
 • Medlemmar kan skriftligt begära att få uppgifter raderade ur registren. Kansli och eventuellt styrelsen beslutar om det är möjligt. Man kan exempelvis inte bli raderad från en resultatlista eller statistik när man har deltagit i en tävling. Medlemmar har även rätt att begära dataportabilitet och att invända mot behandling.

Föreningens egna radering av register. IFK Växjö tar bort de medlemmar som inte deltagit i vår tränings- eller tävlingsverksamhetverksamhet, eller betalat avgifter de två senaste åren.

IFK Växjö ser i övrigt till att ha uppdaterade register.

Adress: IFK Växjö, Box 3007, 350 33 Växjö, info@ifkvaxjo.se

IFK Växjö styrelse och kansli – maj 2018

Md 01 logga ifk v xj
Klicka på bilden om du vill bli medlem i IFK Växjö
Md webp.net gifmaker
Md traningslager tka
Md vaxjoloppet logo jan2015
Md varruset logo 2017
Md kampenmot 2
Md vardegrund12 1
Md dopad ver1

Alla våra tävlingsarrangemang i Telekonsult Arena sänder vi live så att du kan vara med och titta var du än befinner dig.
Du hittar länk på respektive arrangemangs sida.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub
© IFK Växjö 2020