Toppbanner ny medbg ver1 1 2015

Styrelsen - rollfördelning

Styrelsen 2021:

Ordförande: Elizabeth Franklin Nordin

Kassör: Jan Sandberg

Ledamöter – fördelning intresseområden:

Elizabeth Franklin Nordin – Ledare och utbildning

Adéle Elofsson – Medlemmar och trivsel

Jan Sandberg – Arena/långlopp

Fredrik Ahlström – Arena/långlopp

Cathrine Rönnmark - PR/Sponsorer

Stina Hedwall - Aktivas råd

Alla – Vision och framtid


Klubbchef/kansli: Föreningens "spindel i nätet" huvuduppgifter:

Kanslifunktion. Post, mejl, telefon.

Tävlingsanmälningar, bidrag, bokningar.

Stötta vid egna arrangemang m.m.

Hålla kontakt med personer och grupper inom och utanför föreningen.

Bevaka IFK Växjös intressen. Kortsiktigt som långsiktigt.

Ekonomi

Medlemsregister, IdrottOnline


Idrottsansvarig:

Ansvar för samordning av samtliga träningsgrupper högstadiet och äldre, koordinerar och stöttar träningsgrupperna.


Projektansvariga:

Vissa ansvarsområden ligger delvis utanför kansliet, som Vårruset, Växjöloppet, Skolsamverkan.


Sammankallande:

Bjuda in till och leda möten med aktuella träningsgrupper. Bevaka aktuella ärenden, tävlingar m.m.


Tävlingsgruppen:

Ansvar tillsammans med kansliet för egna arenatävlingar. Planering, anmälan, funktionärer, genomförande, utvärdering.

Md webp.net gifmaker
Md 01 logga ifk v xj
Klicka på bilden om du vill bli medlem i IFK Växjö
Md traningslager tka
Md vaxjoloppet logo jan2015
Md varruset logo 2017
Md kampenmot 2
Md vardegrund12 1
Md dopad ver1

Alla våra tävlingsarrangemang i Telekonsult Arena sänder vi live så att du kan vara med och titta var du än befinner dig.
Du hittar länk på respektive arrangemangs sida.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub
© IFK Växjö 2020