Toppbanner ny medbg ver1 1 2015

Info för tränare & ledare

Md hampus widlund has 5263


Samlad information för dig som är ny eller befintlig ledare/tränare i IFK Växjös träningsgrupper


Utbildningar

Varje år arrangeras ett antal utbildningar för dig som är sugen på att lära dig mer, både om friidrottens utövande men likväl om övriga aspekter såsom gemenskap, social utveckling, behov m.m. IFK Växjö vill uppmuntra våra tränare/ledare att gå utbildningar, och vi betalar för all relevant utbildning.

De grundläggande utbildningarna är uppdelade i åldersgrupper, 7-10år, 10-14år samt 14-17år. Utöver detta så finns det även mer grenspecifika utbildningar. Är du intresserad av att deltaga i en utbildning så anmäl ditt intresse till kansliet. För utbildningsprogram se Smålands Friidrottsförbunds hemsida. IFK Växjös ambition är också att varje höst arrangera en egen Barnledarutbildning på ett antal vardagskvällar.


Tävling och tävlingsanmälan

Varje år sanktionerar IFK Växjö ett antal tävlingar, dvs den aktive behöver inte betala någon startavgift, detta står IFK för. Det är uteslutande tävlingar som äger rum i vårt närområde och sammanställning av dessa tävlingar meddelas via ungdomskommittén ut i träningsgrupperna.

Vid endagstävling får den aktive ställa upp i max 4 grenar och vid tvådagarstävling max 6 (2+2).

För att få en lättare arbetsstruktur för vårt kansli så ska alltid anmälan till tävling göras i samlad form per träningsgrupp. Detta görs senast sista anmälningsdag till anmalan@ifkvaxjo.se. Special gäller om sista ordinarie anmälningsdag infaller på helg, eller under juli månad.

Är du den person i er träningsgrupp som har hand om tävlingsanmälningar så är det viktigt att du gör föräldrar och aktiva införstådda med vikten av att anmälan till tävling kommer in till vårt kansli innan sista anmälningsdag har passerat. Efteranmälningsavgifter faktureras den aktive i efterhand.


Närvaro i träningsgrupper

Närvaron sköts via Idrotten Online. Minst en tränare från varje grupp får behörighet att sköta närvaron. Närvarorapporteringen är viktig för vår bidragsansökan. Om du är osäker på hur du ska fylla i närvarokort för de aktiva i gruppen så kontakta kansliet.


Rutin vid reseersättning och utlägg

Du har rätt till kostnadsersättning om du har använt eget fordon till/från tävling, lägerverksamhet eller dylikt. Detta ska dock alltid vara sanktionerat innan, att du verkligen är berättigad till ersättning. Du kan inte kräva ersättning i efterhand för resa som enligt bedömning inte är sanktionerad. Vi eftersträvar också att man i största möjligaste mån samåker, både ur kostnadshänseende men även ur ett miljömässigt perspektiv. Du ska alltid använda reseräkningsblanketten i dokumentbanken för att redogöra dina anspråk innan du kan få eventuell ersättning.

Ersättning vid utlägg mot kvitto ska alltid göras på reseräkningsblanketten. Du ska alltid använda 1st blankett per lämnat kvitto och det ska klart och tydligt framgå vem som yrkar ersättning och varför. Lösa kvitton och handskrivna lappar accepteras ej.


Arbetsuppgifter för ledare på Friidrottsskolorna (7-10år)

 • Ni arbetar i ledarteam som tillsammans planera och genomför verksamheten för gruppen.
 • En kontaktperson med epost på hemsidan och infoblad
 • Att ni sköter kön till träningsgruppen.
 • Närvarorapportering via Idrotten Online
 • Föräldrakontakt. Att ha rätt kontaktuppgifter, Adventskalendrar, Föräldramöten.
 • Att ordna funktionärer till egna Friidrottsskoletävlingar samt till Växjöolympiaden.
 • Att varje Friidrottsskola är representerad vid gemensamma möten (2 gånger per år).

Arbetsuppgifter för tränare/ledare, grupper 10 år och äldre

 • Punkterna ovan för Friidrottsskolorna
 • Administratör för hantering av gruppsidan på hemsidan.
 • Hjälpa kansliet med funktionärsfördelning där föräldrarna själva ej anmält sig.
 • Tävlingsanmälan för träningsgruppen.


Md 29638584007 8e0d1474fc o
Md va xjo loppet funktion rslista
Md 01 logga ifk v xj
Bli medlem i IFK Växjö
Md webp.net gifmaker
Md vaxjoloppet logo jan2015
Md varruset logo 2017
Md traningslager tka
Md md oppentraning2015
Md 2019klubben logo 1
Md kampenmot 2
Md vardegrund12 1
Md dopad ver1
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub