Toppbanner ny medbg ver1 1 2015

Info för tränare & ledare

Mea natvig 1


Samlad information för dig som är ny eller befintlig ledare/tränare i IFK Växjös träningsgrupper


Utbildningar

Varje år arrangeras ett antal utbildningar för dig som är sugen på att lära dig mer, både om friidrottens utövande men likväl om övriga aspekter såsom gemenskap, social utveckling, behov m.m.

De grundläggande utbildningarna är uppdelade i åldersgrupper, 7-10år, 10-14år samt 14-17år. Utöver detta så finns det även mer grenspecifika utbildningar. Är du intresserad av att deltaga i en utbildning så anmäl ditt intresse till kansliet. För utbildningsprogram se Smålands Friidrottsförbunds hemsida.


Tävling och tävlingsanmälan

Varje år sanktionerar IFK Växjö ett antal tävlingar, dvs den aktive behöver inte betala någon startavgift, detta står IFK för. Det är uteslutande tävlingar som äger rum i vårt närområde och sammanställning av dessa tävlingar meddelas via ungdomskommittén ut i träningsgrupperna.

Vid endagstävling får den aktive ställa upp i max 3 grenar och vid tvådagarstävling max 4 (2+2).

För att få en lättare arbetsstruktur för vårt kansli så ska alltid anmälan till tävling göras i samlad form per träningsgrupp. Detta gör du genom att använda dokumentet Tävlingsanmälan som du hittar i dokumentbanken.

Är du den person i er träningsgrupp som har hand om tävlingsanmälningar så är det viktigt att du gör föräldrar och aktiva införstådda med vikten av att anmälan till tävling kommer in till vårt kansli innan sista anmälningsdag har passerat. Efteranmälningsavgifter faktureras den aktive i efterhand.


Närvarokort i träningsgrupper

Närvarokort ska föras över de aktiva i gruppen vid varje träning och termin. Du kan antingen använda närvarokort som du hämtar på kansliet eller vårt digitala närvarokort som du hittar i dokumentbanken. Om du är osäker på hur du ska fylla i närvarokort för de aktiva i gruppen så kontakta kansliet.


Rutin vid reseersättning och utlägg

Du har rätt till kostnadsersättning om du har använt eget fordon till/från tävling, lägerverksamhet eller dylikt. Detta ska dock alltid vara sanktionerat innan, att du verkligen är berättigad till ersättning. Du kan inte kräva ersättning i efterhand för resa som enligt bedömning inte är sanktionerad. Vi eftersträvar också att man i största möjligaste mån samåker, både ur kostnadshänseende men även ur ett miljömässigt perspektiv. Du ska alltid använda reseräkningsblanketten i dokumentbanken för att redogöra dina anspråk innan du kan få eventuell ersättning.

Ersättning vid utlägg mot kvitto ska alltid göras på reseräkningsblanketten. Du ska alltid använda 1st blankett per lämnat kvitto och det ska klart och tydligt framgå vem som yrkar ersättning och varför. Lösa kvitton och handskrivna lappar accepteras ej.

Amanda landegren 1

Dokumentbank

Här hittar du samlade dokument du kan använda dig av.


Brevmall IFK Växjö


Funktionärspolicy


Närvarokort


Tävlingsanmälan


Reseräkning

Md vaxjoloppet logo jan2015
Md varruset logo 2017
Md traningslager tka
Md md oppentraning2015
Md 2019klubben logo 1
Md kampenmot 2
Md vardegrund12 1
Md dopad ver1
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub