Toppbanner ny medbg ver1 1 2015

Funktionärsinformation

För att en friidrottstävling ska bli riktigt lyckad så behövs det ett bra och duktigt startfält av tävlande i alla grenar. Men för att den ska bli riktigt, riktigt lyckad så krävs det även folk bakom de tävlande - alla våra duktiga funktionärer, som inte kanske alltid syns men verkar desto mer.

Som en ledande förening inom Svensk Friidrott arrangerar vi ett antal evenemang och tävlingar varje år och detta förutsätter insatser av funktionärer vid varje tävling. Vi behöver inte sticka under stol med att det är en oerhört stor och viktig inkomstkälla i föreningen med våra evenemang/tävlingar och att dessa genererar att vi dagligen kan bedriva vår verksamhet och erbjuda barn, ungdomar och äldre all den träning, gemenskap och utveckling som de behöver. För att vi ska nå våra uppsatta mål så förutsätter det funktionärsinsatser av samtliga föräldrar som har barn eller ungdomar i vår verksamhet.

Friidrott är inte svårt - det är kul och det finns en uppgift för alla oavsett om du kan allt eller inget. Vi erbjuder även alla våra funktionärer löpande utbildningar och vem vet, det kanske är du som står där och är domare nästa gång på ett stort mästerskap!


IFK Växjös Funktionärspolicy

Allas insats är lika viktig!

Alla behövs och friidrott är inte svårt. Likväl som det behövs en utbildad
starter så behövs det hjälp med kaffekokning och krattning av
längdhoppsgropen.

Hur ofta måste jag ställa upp?

Arbetsinsatsen rör sig om 3-4 heldagar per förälder och år. I gengäld så har
vi ytterst begränsade åtaganden i form av t.ex lott-, kak- eller klädförsäljning.

Tävlingsschema.

Här på vår hemsida finns aktuellt tävlingsschema över våra framtida
tävlingar och evenemang.

I god tid.

I god tid läggs det ut information här om vilka föräldrar och andra eldsjälar
som ska vara grenledare/funktionär på resp. arrangemang. Vad vi inte kan
däremot är att lägga ut ett tidsschema i god tid mellan vilka klockslag
du ska vara på plats, detta beror på att tidschema för tävlingen/evenemanget
sätts alltid dagarna precis innan det äger rum.

En vecka före.

En vecka före utsatt tävling/evenemang får alla involverad ett mail som
påminnelse om kommande veckas engagemang.

Kan man inte ställa upp?

Kan man inte ställa upp som funktionär, är det upp till ens eget ansvar att byta
funktionärsuppdrag med någon annan förälder eller aktiv och att meddela detta
till grenledaren och den egna gruppens funktionärsansvariga.

Varje grenledare.

Varje grenledare/funktionärsansvarig i resp. grupp får en fullständig funktionärslista
för sin grupp med namn, telnr, mobilnr och e-post så att grenledaren i god tid kan
kontrollera uppslutningen inför arrangemanget.

Funktionärsansvarig.

I varje träningsgrupp finns en funktionärsansvarig. Denna person är
behjälplig i grupperna med information om framtida funktionärsutbildningar,
samt att han/hon koordinerar funktionärerna efter deras eventuella
önskemål.

Funktionärsutbildning varje höst.

Varje höst arrangerar vi grundläggande utbildning under lättsamt trevliga
former. Friidrott ska vara kul för alla!

Md vaxjoloppet logo jan2015
Md varruset logo 2017
Md traningslager tka
Md md oppentraning2015
Md 2019klubben logo 1
Md kampenmot 2
Md vardegrund12 1
Md dopad ver1
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub