Toppbanner ny medbg ver1 1 2015

Angående Coronaviruset

Publicerad 2020-03-11 20:59
Svenska Friidrottsförbundet har upprättat en samlingssida för informationen kring Coronaviruset och dess påverkan på friidrotten.

Svensk Friidrott och IFK Växjö följer, i likhet med Riksidrottsförbundet, de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och övriga instanser med ansvar för och kompetens på området.

Svenska Friidrottsförbundets samlingssida där hittar ni här: Angående Coronaviruset

Viktiga informationskällor


Viktigt för alla att tänka på
Tänk på detta för att skydda dig själv och andra. Läs mer om detta hos Folkhälsomyndigheten.

 • Tvätta händerna ofta och noga
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom
 • Undvik kontakt med andra sjuka personer
 • Använd handsprit om inte handtvätt är möjlig


Vid symtom och misstänkt smitta
Kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Hur påverkar det som händer friidrotten?
Händelserna har olika påverkan på friidrottens verksamhet. Nedan återfinns rekommendationer kring olika sammanhang. Utgångspunkten är de nationella rekommendationerna som regelbundet ges och uppdateras, samt att alla individer har ett ansvar att följa dessa och i tillägg göra en egen bedömning om deltagande. Viktigt också att personlig distans hålls bland alla friidrottsverksamma. Individers hälsa och säkerhet är i fokus.

Tänk även på riskgrupper i er närhet och särskild vaksamhet och försiktighet ska vidtas kring äldre personer. För äldre, och framförallt äldre äldre, rekommenderas även att när tillfälle ges kontakta sin läkare för att se över eventuell medicinering och om speciellt förhållningssätt gentemot Coronasmitta är relevant.

Träningar på föreningsnivå

 • Följ de nationella rekommendationerna.
 • Gör det enkelt att tvätta händerna och tänk på att hålla personlig distans.
 • Var uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum.
 • Informera aktiva, tränare/ledare och föräldrar om föreningens förhållningssätt och planering framåt.

Utbildningar och möten

 • Följ de nationella rekommendationerna, beakta att inga allmänna sammankomster för fler än 500 personer får hållas.
 • Gör det enkelt att tvätta händerna och tänk på att hålla personlig distans.
 • Var uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum.
 • Informera deltagare på träffarna om förhållningssätt och planering.

Tävlingar i Sverige

 • Följ de nationella rekommendationerna, beakta att inga allmänna sammankomster för fler än 500 personer får hållas.
 • Gör det enkelt att tvätta händerna och tänk på att hålla personlig distans.
 • Var uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum.
 • Arrangören beslutar själva kring genomförandet och ska särskilt beakta:
  • I vilken utsträckning tävlingen samlar individer från flera olika delar av landet och/eller andra länder, samt hur många individer som tävlingen totalt uppskattas samla.
  • Hur den lokala situationen ser ut, både gällande tävlingsplatsen men även smittspridningen.
  • Alternativa sätt att genomföra tävlingen, t.ex. genom begränsningar för publik, justerat tävlingsprogram eller byte av tävlingsplats.

Tävlingar utomlands

 • Följ Sveriges nationella rekommendationer gällande personlig hygien och minskad smittspridning. Följ Utrikesdepartementets reserekommendationer och se även till lokala, nationella rekommendationer.
 • Ta kontakt med arrangören för uppdatering om eventuella förändringar.

Träningsläger

 • Följ Sveriges nationella rekommendationer gällande personlig hygien och minskad smittspridning. Följ Utrikesdepartementets reserekommendationer och se även till lokala, nationella rekommendationer.
 • Var noga med att se till om- och avbokningsregler.

Har du några frågor kontakta kansliet.

Mikaela Wieslander Mayer
Md 01 logga ifk v xj
Klicka på bilden om du vill bli medlem i IFK Växjö
Md webp.net gifmaker
Md traningslager tka
Md vaxjoloppet logo jan2015
Md varruset logo 2017
Md kampenmot 2
Md vardegrund12 1
Md dopad ver1

Alla våra tävlingsarrangemang i Telekonsult Arena sänder vi live så att du kan vara med och titta var du än befinner dig.
Du hittar länk på respektive arrangemangs sida.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub
© IFK Växjö 2020