Toppbanner ny medbg ver1 1 2015

Årsmöte 10 december kl. 19.00

Publicerad 2019-11-25 16:19
Ifk logo jpg
IFK Växjö inbjuder till Årsmöte tisdagen den 10 december kl. 19:00 i Telekonsult Arena. I vanlig ordning föregås mötet av prisutdelningar till föreningens "Årets utmärkelser" och slagna klubbrekord.

I enighet med våra stadgar utlyses här årsmötet två veckor före datum för mötet. Föredragningslista kan du läsa här. Nedan finner du ett utdrag ur Stadgarna kring Tidpunkt och kallelse för Årsmöte i IFK Växjö. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna att hämta på kansliet från den 3 december.

Varmt välkomna den 10 december.


3 kap Årsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av december månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast två veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Mikaela Wieslander Mayer
Md 01 logga ifk v xj
Klicka på bilden om du vill bli medlem i IFK Växjö
Md webp.net gifmaker
Md traningslager tka
Md vaxjoloppet logo jan2015
Md varruset logo 2017
Md kampenmot 2
Md vardegrund12 1
Md dopad ver1

Alla våra tävlingsarrangemang i Telekonsult Arena sänder vi live så att du kan vara med och titta var du än befinner dig.
Du hittar länk på respektive arrangemangs sida.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub
© IFK Växjö 2020