Toppbanner ny medbg ver1 1 2015

Information från styrelsen

Publicerad 2020-03-16 14:29
Styrelsen har idag (måndag den 16 mars) haft ett extra inlagt styrelsemöte där IFK:s verksamhet har diskuterats med anledning av coronasmittan. Följande beslut har fattats gällande vårt allmänna förhållningssätt, våra arrangemang och ekonomi.

Allmänt förhållningssätt

  • IFK Växjö kommer följa beslut/rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Växjö kommun. Detta innebär exempelvis att om skolorna stänger, gör vi det också, men så länge rekommendationerna är att fortsätta bedriva verksamhet kommer även vår träningsverksamhet att fortsätta som vanligt. Detta under förutsättning att vi har ledare/tränare som är friska och som vill och kan komma till träningarna. Vi vill dock att alla är extra noggranna med sin handhygien och att ingen kommer till träningarna med förkylningssymtom.
  • Vi kommer kontinuerligt att informera via hemsida, Slack och mailutskick när ny information finns.
  • Styrelsen uppmanar framförallt ledare/tränare, men även medlemmar överlag, att vara noga med att ta del av information som skickas ut på hemsida, Slack och i mail. Likaså är det viktigt att försöka hålla ett lugn. Finns oro, eller avsaknad av information, kontakta kansliet.

Beslut gällande arrangemang och övriga sammankomster

  • Växjömångkampen kommer ställas in även om vi inte är uppe i ett antal på 500 personer, då vi vill minska antalet kontaktytor med personer som kommer från andra orter. De träningsgrupper som vill anordna egna småtävlingar i stället, får gärna göra det. Detta under förutsättning att ledare och föräldrar i grupperna ställer upp som funktionärer. Dessa tävlingar blir då inte sanktionerade. Mikaela och Fredrik tar fram förslag på upplägg.
  • Information om Växjöloppet kommer inom de närmsta dagarna.
  • Vårruset styrs centralt av Maratongruppen. Information finns tills vidare på https://varruset.se/.
  • Information om Blodomloppet kommer.
  • Lägerverksamhet som innefattar övernattningar (Skruv, Ronneby), ställs in. Vi uppmanar i stället till dagsaktiviteter på hemmaplan, gärna utomhus.
  • Studiebesök på Telekonsult Arena kommer inte genomföras.

Ekonomi

  • Under kvällen kommer ett telefonmöte att hållas gällande Vårruset. När ytterligare information finns att ge gällande Vårruset, Växjöloppet och Blodomloppet kommer denna meddelas. Det som i nuläget kan meddelas utifrån ekonomisk synpunkt är att de utgifter som grupp 06 och 07 har haft för IGM, kommer återbetalas till de aktiva.

Slutligen, de ekonomiska faktorerna spelar klart roll, men det som är allra viktigast är hälsan och att vi tar hand om varandra i föreningen. Ingen medlem, vare sig du är ledare, aktiv, funktionär eller anhörig, tvingas bedriva verksamhet om man känner oro och det är extra viktigt att vi stöttar varandra just nu, så att alla känner sig så trygga som möjligt. Ingen sitter på facit och vi får tillsammans ta en dag i taget.

Varma hälsningar,

Styrelsen, IFK Växjö
Elizabeth Franklin Nordin, Ordf.
Md 01 logga ifk v xj
Klicka på bilden om du vill bli medlem i IFK Växjö
Md webp.net gifmaker
Md traningslager tka
Md vaxjoloppet logo jan2015
Md varruset logo 2017
Md kampenmot 2
Md vardegrund12 1
Md dopad ver1

Alla våra tävlingsarrangemang i Telekonsult Arena sänder vi live så att du kan vara med och titta var du än befinner dig.
Du hittar länk på respektive arrangemangs sida.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub
© IFK Växjö 2020